Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

РАЗДВАЈАЊЕ ОТПАДА

Сви смо свесни да еколошка слика нашег града као и целе Србије није сјајна. Свест о значају у одвајању отпада код грађана Инђије али и околних места која припадају општини Инђија није довољно развијена. И поред добро организованог и редовног одвожења отпада на терирорији Инђије постоји неколико дивљих депонија које су управо резултат недовољне информисаности и свести о значају правилног одвајања и одлагања отпада. 

Оно чему тежимо је да напредујемо у погледу раздвајања (сепарације) отпада у домаћинствима и привреди. ЈКП "Комуналац" већ врши одвајање пластике, папира и текстила. Наредних година наш рад управо ћемо усмеравати ка учешћу у едукацији становништва о значају али и о примени и правилима одлагања отпада како би зауставили даље напредовање старих али и стварање нових дивљих депонија и количине отпада на местима која нису намењена за одлагање. 

ЈКП "Комуналац" користи плаве и жуте пвц џакове за одвајање папира и пластике које уз пражњење канти делимо становништву. У плану је увођење посебних посуда за одвајање отпада из домаћинства.