Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Директор предузећа 

дипл. екон. Душан Лемаић

БИОГРАФИЈА

Руководилац техничког сектора

дипл. мен. саобраћаја Срђан Лемаић

Руководилац сектора општих и правних послова

дипл. правник Милорад Божић

Руководилац финансијског сектора

ецц. Зорица Рупић

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

председник надзорног одбора 

дипл. правник Никола Малић                                                                                         

 БИОГРАФИЈА

Члан надзорног одбора

дипл. правник Душан Манојловић

                                                                                     БИОГРАФИЈА

Члан надзорног одбора

дипл.екон. Јелена Миличевић

БИОГРАФИЈА