Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЈКП "Комуналац" спада у категорију јавних предузећа и обавља делатност од општег интереса за Општину Инђија. 

Предузеће је основано 1960. године и од оснивања Јавно комунално предузеће "Комуналац" је више пута мењало облик организовања, име и делокруг рада. Последња трансформација предузећа је извршена 1994. године када је тадашње Јавно Предузеће "Будућност" подељено на два комунална предузећа ЈКП "Комуналац" и ЈКП "Водовод и канализација". 

Јавно комунално предузеће "Комуналац" у Инђији је по свом статусу јавно предузеће основано ради обављања комуналних делатности од општег интереса за све грађане и привреду. Делокруг рада ЈКП "Комуналац" обухвата низ комуналних делатности:

  • одржавање чистоће одношењем отпада и чишћење јавних површина
  • сепарација отпада на месту настанка
  • послови сахрањивања и одржавања градских и сеоских гробаља
  • подизање и одржавање зелених површина
  • управљање градском пијацом,
  • послове зоохигијене
  • црпљење фекалних вода

ЈКП "Комуналац" је у категорији средњих предузећа. Упошљава 150 радника различитих профила. Планирање рада и развијање предузећа усмерено је ка модерном и тржишном пословању у области пружања комуналних услуга. Циљ предузећа је да константно тежи ка модернизацији како би се повећао квалитет услуга које пружамо грађанима Инђије.