Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2018 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

датум: 23.01.2020.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 6/2018 - ПОЛОВАН КАМИОН ФЕКАЛАЦ

ДАТУМ:26.03.2020.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 7/2018 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ

ДАТУМ: 04.04.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 8/2018 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ХИДРАУЛИКЕ

ДАТУМ: 10.04.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 13/2018 - БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

 • позив за подношење понуде
 • конкурсна документација 
 • одлука о додели уговора
 • обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 14/2018 - ПОЛОВНО ПОГРЕБНО ВОЗИЛО

 • позив за подношење понуде
 • конкурсна документација 
 • одлука о додели уговора
 • обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 15/2018 - КАМИОН АУТОВМЕЋАР 2 КОМАДА

 • позив за подношење понуде
 • конкурсна документација 
 • одлука о додели уговора
 • обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 16/2018 - ПОИС

 • позив за подношење понуде
 • конкурсна документација 
 • одлука о додели уговора
 • обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 17/2018 - ХТЗ ОПРЕМА

 • позив за подношење понуде
 • конкурсна документација 
 • одлука о додели уговора
 • обавештење о закљученом уговору