Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

РАДНА ЈЕДИНИЦА ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА

 Радна јединица зеленило и одржавање чистоће обавља следеће послове:

  • одржава чистоћу јавних површина у граду према годишњем плану и програму. Под одржавањем чистоће подразумева се чишћење јавних површина, скупљање отпадака и пражњење посуда за одлагање отпада које су постављене на јавним пролазима и у шеталиштима и парковима (са укупном површином од око 300.000 m²).
  • радна јединица такође одржава зелене површине у општини Инђија према годишњем плану и програму. Одржавање јавних зелених површина се врши употребом ручних моторних косилица (тримерима), мањим тракторским косилицама али и употребом веће механизације као што су тракторски малчери. Укупна површина која се коси износи око 400.000 m².
  • служба зеленила такође одржава и дрвореде (третира, орезује крошње, прати стање дрвореда и по потреби уклања и сади нова стабла)
  • зеленило ЈКП "Комуналац" такође уређује и цветне површине у граду. За овај рад више пута ЈКП "Комуналац" је добијао похвале како наших суграђана тако и бројних посетилаца наше општине. Цветне алеје заузимају површину од око 2000 m²

Последњих година ЈКП "Комуналац" се труди да формира што више цветних површина али и да засади што више нових дрвореда колико то дозвољава стање на терену (доступност површина као и планови градње са постојећим подземним електро, птт и другим водовима).

Од Инђије се очекује у будућности да буде богата зеленим оазама и један од водећих градова по броју засађених дрвореда, формираних паркова и места за одмор и рекреацију.