Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

JKP "Komunalac" organizovano odnosi smeće sa cele teritorije Opštine Inđija. Radna jedinica iznošenje smeća iz pojedinačnog i kolektivnog stanovanja raspolaže sa 6 specijalnih komunalnih vozila (auto smećara). Ukupan broj korisnika ove suluge je 14.052 sa tendencijom povećanja broja naših korisnika. Smeće se organizovano i redovno odnosi sa cele teritorije opštine Inđija svakoga dana prema godišnjem planu i programu.

Komunalac je od 2004. god. počeo da vrši zamenu velikih kontejnera 5 m³ sa kontejnerima 1/1 m³, koji su se pokazali kao praktični i ekonomski isplativi. Komunalac je do sada postavio 150 kontejnera 1/1 m³ u kolektivnim stanovanjima i na mestima na kojima su se u ranijem periodu počele pojavljivati tzv. ‘’DIVLJE DEPONIJE’’, a koje su stvarali građani koji nisu želeli da vode računa o izgledu i čistoći svoga grada. Ovi kontejneri se redovno prazne svakoga drugog dana tako da smo uspeli da saniramo i sprečimo nastajanje ‘’Divljih deponija’’ koje ugrožavaju životnu sredinu i narušavaju izgled grada i Opštine.